L’Auró > L'indicador RSE (Responsabilitat Social Empresarial)

El model econòmic tradicional sols es preocupa del benefici immediat, sense tenir en compte que aquest benefici pugui perdurar i sigui sostenible. La RSE comporta un nou model que considera que la prosperitat econòmica ha de comportar també beneficis ambientals i socials.En el nostre cas, a nivell ambiental procurem que els nostres proveïdors segueixin els principis de la RSE, promocionem el respecte a la natura a través de tallers mediambientals, i amb valors pedagògics extesos en tots els tallers de l'Auró. Promocionem la recuperació d'espècies animals i vegetals autòctones en vies d'extinció amb conveni amb l'Arada, dinamització social i el seu programa "Recuperació d'especies vegetals" i en conveni amb l'Era i Esporus, banc de llavors. 
Preservem la riquesa natural i arquitectònica de l’entorn immediat, i construïm amb bioarquitectura. 
Minimitzem i gestionem de forma adient els residus i racionalitzem el consum d’aigua i energia, amb depuració ecològica de les aigües grises de la instal·lació i la reutilització de la mateixa per reg, junt amb la recollida de l'aigua de pluja.


A nivell social potenciem la conciliació familiar, no discriminem les persones, promocionem la integració laboral de persones en risc d'exclusió social i evitem pràctiques de competència deslleial i tenim molt en compte les necessitats dels nostres clients.


La Responsabilitat Social Empresarial s'ha implantat enguany gràcies a l’assessorament del Grup d’Acció Social, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, en el marc del projecte de Gestió Sostenible Rural.

L'Auró ha aconseguit un 86'35% dins l'aplicació de l'indicador de RSE de la Unió Europea, i hem entrat dins el Club de l'Excel·lència per implantar la RSE dins la nostra organització.

Emprendoria Social 2011

El Projecte de l'Auró ha estat sel·leccionat dins el Programa d'Emprenedoria Social Estatal de la Fundació La Caixa 2011.

En aquesta convocatòria de finançament social s'han presentat quasi 500 projectes a nivell Estatal, i se'n han sel·leccionat 20, entre ells L'Auró.

L'Auró rep així el reconeixement de ser un dels 20 millors projectes d'economia social de l'Estat Espanyol.

thumbs-indicador

Amb la col·laboració de:

logo01logo02logo03logo04logo05logo06logo07logo08logo09
logo10logo11logo12logo13logo14logo15logo17logo16