L’Auró > Economia Social

La realitat socio-econòmica actual accentua la necessitat de noves formes jurídiques, socials i econòmiques, diferents a l'origen capitalista. La crisi actual no només és financera, sinó també energètica, mediambiental i social, en valors i de civilització.

En aquest context, l'economia social i solidària és una forma d'entendre i practicar l'economia on l'eix central és la persona. Es desenvolupa aprofundint en la democràcia, la participació i el compromís amb la comunitat, tant des del punt de vista social com econòmic.

El treball en xarxa promociona l'intercanvi de recursos personals, professionals i tècnics, de manera que es redueix la duplicitat de gestió i creació, economitzant esforços i consums personals i econòmics.
La cooperació ens dóna una de les claus més eficaces per desenvolupar una economia competitiva, eficaç i resolutiva.

Dins l'economia social, el benefici passa per la generació del triple excedent. El guany econòmic de l'empresa com a pròpiament dita, la creació d' excedent societari en el que les persones que hi intervenen en l'activitat econòmica han de millorar com a persones, i la creació també d'excedent social.

És a dir, es produeixen productes i serveis sota criteris de responsabilitat social. No es provoca incidència social o mediambiental negativa. Hi ha una implicació amb la comunitat en l'aportació de recursos en àmbits de dinamització social.

Les empreses d'iniciativa social com la nostra esdevenen, conseqüentment, factors claus en el desenvolupament social i local.

thumbs-eco1

Amb la col·laboració de:

logo01logo02logo03logo04logo05logo06logo07logo08logo09
logo10logo11logo12logo13logo14logo15logo17logo16